MUSICIAN

Elma Dekkers

Sopraan Elma Dekker, geboren in Alkmaar, kreeg haar eerste zanglessen van Marianna Pak. Tegenwoordig zijn haar coaches Hanneke de Wit, Kirsten Schötteldreier en Niels Kuijers. Elma volgde masterclasses bij o.a. Burkhardt Fritz, Christoph Prégardien, Margreet Honig en Nico van der Meel. Elma zingt in kamerkoren als het Nederlands Kamerkoor, SWR Vokalensemble (Stuttgart), NDR Vokalensemble (Hamburg) en Chorwerk Ruhr (Essen). Vanaf september is ze lid van het Groot Omroepkoor. Elma nam deel aan een programma van De Nationale Opera met focus op hedendaagse muziek. Bij De Nationale Opera zong ze Henzes 'Das Floss der Medusa' en de megaproductie 'Aus Licht' uit Stockhausen. Als soliste zingt ze graag Bach. Elma trad op in Pieter van Dijks 'BACH complete Orgelwerken', waar ze de koralen van Clavierübung III zong. Andere organisten met wie Elma veelvuldig samenwerkt zijn Geerten van de Wetering, Harmen Trimp, Iddo van der Giessen, Aart Bergwerff en Matthias Havinga. Ook speelde ze de solocantates BWV 204 en BWV 209 begeleid door strijkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Voordat Elma besloot zich te richten op een zangcarrière, studeerde ze contrabas in Den Haag bij Jean-Paul Everts en Knut Guettler. Ook studeerde ze Religiewetenschappen aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie 16e-eeuwse kerkmuziek. Soprano

Elma Dekker, born in Alkmaar, received her first singing lessons from Marianna Pak. Nowadays her coaches are Hanneke de Wit, Kirsten Schötteldreier and Niels Kuijers. Elma followed masterclasses with a.o. Burkhardt Fritz, Christoph Prégardien, Margreet Honig and Nico van der Meel. Elma sings in chamber choirs such as the Netherlands Chamber choir, SWR Vokalensemble (Stuttgart), NDR Vokalensemble (Hamburg) and Chorwerk Ruhr (Essen). Starting September, she will be a member of the Groot Omroepkoor (Dutch Radio Choir). Elma participated in a program from the Dutch National Opera with focus on contemporary music. With the Dutch National Opera she sang Henze?s ?Das Floss der Medusa? and the mega-production ?Aus Licht? from Stockhausen. As a soloist she loves to sing Bach. Elma appeared on Pieter van Dijk?s ?BACH complete Organ Works?, where she sang the chorals of Clavierübung III. Other organ players with whom Elma frequently collaborates are Geerten van de Wetering, Harmen Trimp, Iddo van der Giessen, Aart Bergwerff and Matthias Havinga. She also performed the solo cantatas BWV 204 and BWV 209 accompanied by string players from the Rotterdam Philharmonic Orchestra. Before Elma decided to focus on a singing career, she studied double bass in The Hague with Jean-Paul Everts and Knut Guettler. She also studied Religious Studies at Leiden University, specialising in 16th century church music.