Je schrijft je in voor de Orgel Academie Week en bevestigt het inschrijfgeld à € 375,- (actief deelnemer) of à € 250,- (passief deelnemer) dan wel à € 275,- (conservatoriumstudent orgel) te storten op de bankrekening van de stichting NL56 RABO 0376 4725 37.