INFORMATIE

Organisatie

De organisatie van het Orgel Festival Holland bestaat geheel uit vrijwilligers. Bestuur, artistieke commissie en ondersteunde krachten verrichten dit werk onbezoldigd.

Bestuur

Wim Dijkstra, voorzitter
Peter Hengstman, penningmeester
Junko Sakakibara, secretaris
Kees van 't Hoenderdal, coördinator concours en academie

Artistieke commissie

Pieter van Dijk, stadsorganist van Alkmaar en docent aan de conservatoria van Amsterdam en Hamburg
Frank van Wijk, organist en docent te Alkmaar en Bergen (N-H)

Medewerkers

Victor Beana, festivalmanager en pr
Dirk van Egmond
Arjan Griffioen, fondsenwerving

Comité van Aanbeveling

De Stichting kan rekenen op de steun van prominente vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en de wereld van de muziek. Zij vormen het Comité van Aanbeveling:
Bernard Foccroulle, voormalig artistiek directeur Festival d'Aix en Provence en voormalig intendant Opera de Munt/Brussel
Naud van Geffen, directeur - bestuurder van Taqa Theater de Vest & Grote Kerk Alkmaar
Christo Lelie, uitvoerend musicus orgel, piano en muziekpublicist
Andrea Marcon, oprichter en dirigent Venice Baroque Orchestra
Martijn Sanders, voormalig directeur Concertgebouw Amsterdam
Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar
Leen Spaans, voormalig voorzitter Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours en voormalig voorzitter Historische Vereniging Alkmaar
Jos van Veldhoven, oud-dirigent en voormalig artistiek directeur Nederlandse Bach Vereniging
Jan Willem de Vriend, dirigent van Het Residentie Orkest, oprichter en dirigent van het Combattimento Consort Amsterdam

Secretariaat en postadres

Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours
Witte Herenstraat 20
2011NV Haarlem

Mocht u contact op willen nemen met een van de leden van het bestuur of van de artistieke commissie stuur dan uw vraag naar info@orgelfestivalholland.nl.

Bankgegevens

Rabobank
NL56 RABO 0376 4725 37 t.n.v. Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel

KvK Alkmaar, nummer: S 41240666

Fiscale gegevens

RSIN-fiscaalnummer: 8026.43.243

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: het organiseren van orgelconcoursen rond instrumenten waaraan de naam Schnitger is verbonden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van de organisatie
  • het voeren van promotie-activiteiten
  • het verzorgen van publiciteit
  • het organiseren en in standhouden van een administratief apparaat ten behoeve van de activiteiten
  • alle overige middelen die tot het doel bijdragen

Korte geschiedenis

De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours is opgericht op 27 maart 1991 en heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Conform de doelstelling wordt sinds 1996 tweejaarlijks een ´Orgelfestival Holland´ georganiseerd. Het Orgelfestival omdat het concours, academie en concerten.

Doelstelling

Het Orgel Festival Holland wordt georganiseerd door de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours. De stichting heeft als doel jonge organisten in aanraking te laten komen met de wereldberoemde orgels van de Grote Sint Laurenskerk van Alkmaar en hun een podium te bieden.

In de opzet van concours en academie tijdens het festival vormen het Van Covelens-orgel (1511) en het grote Van Hagerbeer/Schnitger-orgel (1646/1725) het ijkpunt voor de interpretatie. Met hun sublieme klankkarakter en fraaie uiterlijk vervullen de Alkmaarse orgels een voortrekkersrol bij het doorgeven van de orgelcultuur. Deze instrumenten optimaal tot klinken te brengen vormt de grote uitdaging van ons festival. De internationale jury en het ervaren docentencorps vervult in het leerproces van interpretatie een bemiddelende en stimulerende rol.

Het is een speerpunt in het beleid van onze Stichting om ´ongehoorde´ combinaties en nieuwe muziek voor deze oude orgels te programmeren teneinde een nieuw publiek te bereiken. Met gerichte compositieopdrachten of combinaties van orgel met koor, orkest of elektronica wordt gewerkt aan het verbreden van de orgelcultuur.

Tenslotte ziet de stichting het als taak om het historisch orgelbezit en met name de orgels van de Grote Sint Laurenskerk op een bredere manier dan gebruikelijk onder de aandacht van het publiek te brengen, zowel regionaal, nationaal als internationaal en een podium te verlenen aan jonge professionele organisten.

Schenken aan de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours

Met een donatie of schenking aan de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours steunt u niet alleen onze stichting en het tweejaarlijks Orgel Festival Holland, u profiteert ook van een belastingvoordeel. Dat voordeel geldt bij een eenmalige schenking en bij een periodieke schenking.

De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours heeft de "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling) - status. Dit betekent dat onze stichting niet belastingplichtig is en de belastingdienst begunstiging van onze stichting met een schenking stimuleert.

Als ANBI-instelling is de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours geheel vrijgesteld van successierechten. Wellicht iets om aan te denken bij het opmaken van uw testament.
Als u uw schenking of legaat wilt bestemmen voor een specifiek onderdeel van het Orgelfestival Holland (concours, academie, concerten, excursie of lezingen) dan kunt u dit aangeven. Wij laten u dan weten op welke wijze uw schenking of legaat is besteed aan het door u gekozen onderdeel.

Eenmalige schenking

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van Culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Periodieke schenking

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours, dan wordt dit een periodieke schenking genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Wanneer meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken wordt, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Ook is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag.

Sinds 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer worden vastgelegd in een notariële akte; een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en onze stichting is voldoende.

Wilt u ons steunen dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@orgelfestivalholland.nl.

Jaarverslagen van de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours vind u bij documenten.

Informatie

info@orgelfestivalholland.nl