Victor Baena de la Torre winnaar Alkmaar 2019

Victor Baena de la Torre winnaar Alkmaar 2019

28-Jun-2019

Hans Steketee

Victor Baena de la Torre wint het Internationaal Schnitger Orgelconcours 2019

Voor een groot en enthousiast publiek wist Vicor de jury vanavond in de Grote Kerk van Alkmaar te overtuigen de 'beste' te zijn.  

Het repertoire van de finale bood de drie finalisten de grootste keuzevrijheid van het hele concours. Bij elk van de vier onderdelen kon uit meerder opties gekozen worden en dat leverde een fraai en divers programma op. Naast een liedvariatie van Jan Pietersz. Sweelinck kon ook gekozen worden uit de liederen van Piet Kee's Gedenck-Clanck '76. Natuurlijk ontbrak ook de muziek van Johann Sebastian Bach niet. Met een koraalbewerking uit het Clavierübung III en een uit de zogenaamde 18 Chorale verschiedener Art en ook een preludium en fuga was de orgelgrootmeester ruim vertegenwoordigd.

Voor de jury een interessante opgaaf want heel veel te vergelijken was er niet meer. Andere beoordelingscriteria moesten worden ingezet om een winnaar aan te wijzen en ook wie de tweede en derde prijs kreeg.

Hun keus was als volgt: de Schnitgerprijs van 5.000 euro voor Victor Baena de la Torre; de Flentropprijs van 2.500 euro voor Vittorio Vanini en de derde prijs van 1.000 euro voor Freddie James.

Ook het publiek mocht zijn mening geven en kende de publieksprijs toe aan Vittorio Vanini Een voordeel had het publiek mee, ze konden alles nauwgezet volgen via een levensgroot scherm. Het oog mocht ook wat. Het volledige programma en de volgorde van spelen is spoedig te vinden op de website.

www.orgelfestivalholland.nl