MUSICIAN

Ensemble Le Nuove Musiche

is in december 2006 opgericht met als doel vocale muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw op topniveau uit te voeren. De beste zangers en de beste spelers verdiepen zich in de uitvoeringspraktijk en laten daarbij de teksten diep tot zich doordringen waardoor over de jaren een unieke muzikale interpretatie en zeggingskracht is ontstaan waarmee het ensemble het publiek in de 21e eeuw in vervoering wil brengen.

Ensemble Le Nuove Musiche was founded in December 2006 with the aim of performing vocal music from the first half of the 17th century at the highest level. The best singers and the best players immerse themselves in the performance practice and allow the texts to penetrate deeply, resulting in a unique musical interpretation and eloquence over the years, with which the ensemble wants to move the audience in the 21st century.

Jennifer van der Hart, soprano; Wendy Roobol, soprano; Tobias Segura Peralta, alto; Falco van Loon, tenor; Bas Ramselaar, bas; Antoinette Lohmann, violin; Giorgos Samoilis, violin; Cassandra Luckhardt, viol; Arjen Verhage, theorbe.

lenuovemusiche.nl

Picture Sven Scholten