MUSICIAN

Frank van Wijk

studeerde van 1983 tot 1991 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam de hoofdvakken orgel (Piet Kee, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop), clavecimbel (bij Bob van Asperen en Kees Rosenhart) en kerkmuziek (ondermeer bij Klaas Bolt).
Hij is actief als docent (orgel, clavecimbel en clavichord), kerkmusicus (organist van de Ruïnekerk te Bergen NH), beheerder van het Müller-orgel (1762) van de Kapelkerk te Alkmaar en uitvoerend musicus met een uitgebreide concertpraktijk.
Verder is hij nauw betrokken bij de orgelactiviteiten in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en Orgel Festival Holland. Met de Alkmaarse stadsorganist Pieter van Dijk vormt hij een orgelduo. Hij maakte verschillende opnames op CD en DVD en publiceert regelmatig artikelen. In 2012 verscheen bij uitgeverij Donemus een 32-delige uitgave van de verzamelde werken van de Nederlandse componist, organist en Bachpionier Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), waarvan hij de uitgave van de orgelwerken verzorgde. In 2018 publiceerde hij samen met Pieter van Dijk het 17e eeuwse Camphuysen Handschrift.
Sinds 2016 is hij organist/reisleider voor de Stichting Internationale Orgelreizen.

studied from 1983 to 1991 at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam the main subjects organ (Piet Kee, Jacques van Oortmerssen and Hans van Nieuwkoop), harpsichord (Bob van Asperen and Kees Rosenhart) and church music (Klaas Bolt and others). He is active as a teacher (organ, harpsichord and clavichord), church musician (organist of the Ruïnekerk in Bergen NH), caretaker of the Müller organ (1762) of the Kapelkerk in Alkmaar and performer with an extensive concert practice.He is also closely involved with the organ activities in the Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar and Orgel Festival Holland. He forms an organ duo with Pieter van Dijk, city organist of Alkmaar. He has made several recordings on CD and DVD and regularly publishes articles. In 2012, Donemus published a 32-volume edition of the collected works of the Dutch composer, organist and Bach pioneer Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), of which he edited the organ works. In 2018, together with Pieter van Dijk, he published the 17th century Camphuysen Handschrift. Since 2016 he has been organist/tour guide for the Stichting Internationale Orgelreizen.