MUSICIAN

Krijn Koetsveld

studeerde als een muzikale duizendpoot orgel, piano, koordirectie en kerkmuziek op het conservatorium in Den Haag. De werkweken met onder meer Nicolaus Harnoncourt en Gustav Leonhardt, de groten op het gebied van de barokmuziek in de jaren ?70, legden een stevig fundament onder zijn loopbaan. Hij dirigeerde in binnen- en buitenland. Veel Bach, maar ook veel Mozart, Brahms en Poulenc. Hij trok langs het Nederlands Kamerkoor, het Groot Omroepkoor, het Radio Kamerorkest, de conservatoria van Malmö, Turijn, Wroclaw en Lugano. Krijn is dirigent van het Nieuw Bach Ensemble: de Johannes Passion van J.S. Bach als rode draad, maar ook een breed repertoire en bijzondere producties in originele locaties waarin andere kunsten vervlochten zijn. Hij was docent op het conservatorium van Utrecht en later artistiek leider van het conservatorium van Enschede, waar hij op eigen wijze pleitte voor vernieuwend onderwijs. Hij is mede-oprichter en artistiek leider van het van Wassenaer Concours. Krijn heeft zich volledig laten inpakken door Claudio Monteverdi en is met Le Nuove Musiche alle madrigalen gaan opnemen. Om ideeën op te doen, zit hij uren en dagen op zijn racefiets, monstertochten door natuurlijk Italië. Ondernemen, kansen grijpen en Monteverdi: een mooie rode draad.

Krijn studied organ, piano, choir conducting and church music at the conservatory in The Hague. The working weeks with, among others, Nicolaus Harnoncourt and Gustav Leonhardt, the greats in the field of baroque music in the seventies, laid a solid foundation for his career. He conducted at home and abroad. Much Bach, but also Mozart, Brahms and Poulenc. He toured the Nederlands Kamerkoor, the Groot Omroepkoor, the Radio Kamerorkest and the conservatories of Malmö, Turin, Wroclaw and Lugano. Krijn is conductor of the Nieuw Bach Ensemble: J.S. Bach's St John Passion as the leitmotiv, but also a broad repertoire and special productions in original locations in which other arts are interwoven. He was a teacher at the Utrecht Conservatoire and later artistic director of the Enschede Conservatoire, where he pleaded for innovative education in his own way. He is co-founder and artistic director of the van Wassenaer Concours. Krijn was completely taken by Claudio Monteverdi and with Le Nuove Musiche started recording all madrigals. To get ideas, he spends hours and days on his racing bike, monster rides through Italy, of course. Entrepreneurship, seizing opportunities and Monteverdi: a beautiful thread.

Picture Sven Scholten