MUSICIAN

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk, geboren op 3 maart 2003, kreeg met 6 jaar haar eerste vioolonderwijs in Alkmaar. Vanaf haar twaalfde studeerde ze aan de Sweelinck Academie voor jong talent in Amsterdam bij Wiesje Miedema. Ze was lid van het NJSO, het Nederlands Jeugd Strijkorkest. Maaike behaalde prijzen bij het Artiance muziekconcours in Alkmaar en bij het Jong Talent Concours in Maassluis. Maaike heeft een strijkstok in bruikleen van het NMF, het Nederlands Muziekinstrumentenfonds en bespeelt een Weense viool gebouwd door Gabriel Lemböck. Ze maakt deel uit van het Mesdag Quartet. Momenteel studeert ze bij Janet Krause aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Naast klassieke viool studeert ze ook barokviool bij Walter Reiter.

Maaike van Dijk, born on March 3, 2003, received her first violin education in Alkmaar at the age of 6. From the age of twelve she studied at the Sweelinck Academy for young talent in Amsterdam with Wiesje Miedema. She was a member of the NJSO, the Netherlands Youth String Orchestra. Maaike won prizes at the Artiance music competition in Alkmaar and at the Young Talent Competition in Maassluis. Maaike has a bow on loan from the NMF, the Dutch Music Instrument Fund, and plays a Viennese violin built by Gabriel Lemböck. She is a member of the Mesdag Quartet. She is currently studying with Janet Krause at the Royal Conservatory in The Hague. In addition to classical violin, she also studies baroque violin with Walter Reiter.

Maaike van Dijk wurde am 3. März 2003 in Alkmaar geboren. Mit sechs Jahren erhielt sie ihren ersten Geigenunterricht in Alkmaar. Ab ihrem 12. Lebensjahr studierte Maaike an der Sweelinck Academy for Young Talents in Amsterdam bei Wiesje Miedema. Sie war Mitglied des Niederländischen Jugendstreichorchesters, das regelmäßig Konzerte gab. Maaike gewann Preise beim Artiance-Wettbewerb in Alkmaar und beim Young Talent Competition in Maassluis. Maaike hat einen Bogen vom NMF (Nederlands Muziekinstrumentsfonds) ausgeliehen und spielt auf einer Wiener Violine von Gabriel Lemböck. Maaike studiert derzeit am Königlichen Konservatorium Den Haag bei Prof. Janet Krause. Maaike ist Teil des Mesdag-Quartetts. Neben dem Studium der klassischen Violine studiert sie auch Barockvioline bei Prof. Walter Reiter.